Die Skatkiste der Engelsche Musicke
Vrijdag 20 april 2012 Concert in de Waalse Kerk Haarlem i.s.m. Willem Mook (luit) en Jan Pieter van Eijkelenborg (blokfluit) Philips: Ascendit Deus blokfluit, luit: Thomas Tollett: Ground Farmer: Fair Phillis Purcell: With drooping wings luit: William Byrd: Pavana Bray Byrd: Justorum Animae Wilbye: Sweet Honey sucking Bees blokfluit, luit: Anoniem: Second Witches’ Dance Byrd: Ave verum Corpus Tye: Laudate Nomen Domini blokfluit: Van Eyck: Engels Nachtegaeltje Bennet: Weep o mine eyes Dowland: Come again Morley: Now is the month of maying Purcell: Hear my prayer luit: William Byrd: variaties over The woods so wilde Dowland: Can she excuse my wrongs blokfluit, luit: Dowland / Van Eyck: Lachrimae Morley: Agnus Dei Nicholson: Joan quoth John

Vocaal ensemble

La Grenouille