Terug naar Archief Terug naar Archief
Die Skatkiste der Engelsche Musicke
Vrijdag 20 april 2012 Concert in de Waalse Kerk Haarlem i.s.m. Willem Mook (luit) en Jan Pieter van Eijkelenborg (blokfluit) Philips: Ascendit Deus blokfluit, luit: Thomas Tollett: Ground Farmer: Fair Phillis Purcell: With drooping wings luit: William Byrd: Pavana Bray Byrd: Justorum Animae Wilbye: Sweet Honey sucking Bees blokfluit, luit: Anoniem: Second Witches’ Dance Byrd: Ave verum Corpus Tye: Laudate Nomen Domini blokfluit: Van Eyck: Engels Nachtegaeltje Bennet: Weep o mine eyes Dowland: Come again Morley: Now is the month of maying Purcell: Hear my prayer luit: William Byrd: variaties over The woods so wilde Dowland: Can she excuse my wrongs blokfluit, luit: Dowland / Van Eyck: Lachrimae Morley: Agnus Dei Nicholson: Joan quoth John
Terug naar Archief Terug naar Archief
Die Skatkiste der Engelsche Musicke
Vrijdag 20 april 2012 Concert in de Waalse Kerk Haarlem i.s.m. Willem Mook (luit) en Jan Pieter van Eijkelenborg (blokfluit) Philips: Ascendit Deus blokfluit, luit: Thomas Tollett: Ground Farmer: Fair Phillis Purcell: With drooping wings luit: William Byrd: Pavana Bray Byrd: Justorum Animae Wilbye: Sweet Honey sucking Bees blokfluit, luit: Anoniem: Second Witches’ Dance Byrd: Ave verum Corpus Tye: Laudate Nomen Domini blokfluit: Van Eyck: Engels Nachtegaeltje Bennet: Weep o mine eyes Dowland: Come again Morley: Now is the month of maying Purcell: Hear my prayer luit: William Byrd: variaties over The woods so wilde Dowland: Can she excuse my wrongs blokfluit, luit: Dowland / Van Eyck: Lachrimae Morley: Agnus Dei Nicholson: Joan quoth John