In   de   muziek   zijn   vrijwel   altijd   Water   en   Vuur   aanwezig. En   dat   zijn   de   elementen   die   kleur   geven   aan   ons   leven: liefde,     wanhoop,     vriendschap,     boosheid,     hoop,     haat, geluk,   verdriet,   blijdschap,   samen,   alleen,   schoonheid   of   te lelijk   voor   woorden.   Vrijwel   elke   liedtekst   beschrijft   een van   deze   zaken,   en   de   muziek   onderstreept   de   aard   van de   tekst.   Dat   gebeurde   al   in   de   Renaissance   en   gebeurt nog steeds in de huidige muziekgeschiedenis. Daarom     zingt     La     Grenouille     zomaar     een     greep     uit prachtige,   ontroerende,   beeldende   en   soms   onthutsende muziek van 1500 tot nu, over de elementen Water en Vuur. Componisten:   Palestrina,   Monteverdi,   Morley,   Cavendish, Hassler,     Elgar,     Diepenbrock,     J.Andriessen,     Nystroem, Bremer, Nees, King’s Singers, Whitacre. Start 22 november 2017. Concerten medio oktober 2018.
Ook    tijdens    dit    project    wordt    van    de    zangers verwacht    de    muziek    thuis    in    te    studeren    en    te repeteren.   Alle   zangers   worden   geacht   zelf-standig zijn       in       hun       prestaties.       Dit       wordt       o.a. aangemoedigd    door    het    regelmatig    "kwartetten" (van   elke   stemgroep   zingt   één   persoon)   tijdens   de repetities.      Het   doel   van   La   Grenouille   is   de   hoogst haalbare     kwaliteit     te     bereiken     als     voor     een amateurgezelschap maar mogelijk is. Wie   de   ambitie   heeft   tot   een   prachtig   concert   te komen   zal   zich   als   een   kikker   in   het   water   voe-len bij    La    Grenouille.    Dat    houdt    automatisch    in    dat men   thuis,   afhankelijk   van   kennis   en   erva-   ring, minimaal      3      uur      per      week      studietijd      moet inplannen,   met   name   in   de   instudeerperiode.   Als hulpmiddel     bij     het     repeteren     worden     midi’s verstrekt.    Een    beetje    met    de    computer    kunnen omgaan is daarvoor erg handig. Kijk hier   voor repetitiedata en -locatie.
Huidig project Water en Vuur
In   de   muziek   zijn   vrijwel   altijd   Water   en   Vuur   aanwezig.   En   dat   zijn   de elementen   die   kleur   geven   aan   ons   leven:   liefde,   wanhoop,   vriendschap, boosheid,     hoop,     haat,     geluk,     verdriet,     blijdschap,     samen,     alleen, schoonheid   of   te   lelijk   voor   woorden.   Vrijwel   elke   liedtekst   beschrijft   één van   deze   zaken,   en   de   muziek   onderstreept   de   aard   van   de   tekst.   Dat gebeurde    al    in    de    Renaissance    en    gebeurt    nog    steeds    in    de    huidige muziek-geschiedenis. Daarom   zingt   La   Grenouille   zomaar   een   greep   uit   prachtige,   ontroerende, beeldende    en    soms    onthutsende    muziek    van    1500    tot    nu,    over    de elementen Water en Vuur. Componisten:   Palestrina,   Monteverdi,   Morley,   Cavendish,   Hassler,   Elgar, Diepenbrock,    J.Andriessen,    Nystroem,    Bremer,    Nees,    King’s    Singers, Whitacre.
Huidig project Water en Vuur
Start 22 november 2017. Concerten medio oktober 2018. Ook tijdens dit project wordt van de zangers verwacht de muziek thuis in   te   studeren   en   te   repeteren.   Alle   zangers   worden   geacht   zelfstandig   zijn in    hun    prestaties.    Dit    wordt    o.a.    aangemoedigd    door    het    regelmatig "kwartetten"   (van   elke   stemgroep   zingt   één   persoon)   tijdens   de   repetities.   Het   doel   van   La   Grenouille   is   de   hoogst   haalbare   kwaliteit   te   bereiken   als voor een amateurgezelschap maar mogelijk is. Wie   de   ambitie   heeft   tot   een   prachtig   concert   te   komen   zal   zich   als   een kikker   in   het   water   voelen   bij   La   Grenouille.   Dat   houdt   automatisch   in   dat men   thuis,   afhankelijk   van   kennis   en   ervaring,   minimaal   3   uur   per   week studietijd     moet     inplannen,     met     name     in     de     instudeerperiode.     Als hulpmiddel   bij   het   repeteren   worden   midi’s   verstrekt.   Een   beetje   met   de computer kunnen omgaan is daarvoor erg handig. Kijk h ier   voor repetitiedata en -locatie.