La   Grenouille   is   een   jong,   maar   snel   groeiend   kamerkoor   dat   elke   woensdagavond   repeteert.   Het   doel   van   La Grenouille   is   een   zo   hoog   mogelijke   kwaliteit   te   bereiken   als   voor   een   amateurgezelschap   maar   mogelijk   is.   Zingen met   ambitie   dus!   Van   de   zangers   wordt   verwacht   zelf   de   muziek   in   te   studeren.   Zo   kan   de   dirigent   tijdens   de repetities al snel werken aan de samenklank van de zangers en toewerken naar een mooi concert. Het    maximum    aantal    zangers    is    26,    waarbij    wordt    gestreefd    naar    een    evenwichtige    verhouding    tussen    de    6 stemgroepen (sopraan 1 en 2, alt 1 en 2, tenor, bariton/bas). La   Grenouille:   op   de   plaats   en   het   moment   waarop   het   initiatief   genomen   werd   tot   de   vorming   van   dit   koor,   juist toen liet een kikker zich voor het eerst na een lange koude winter weer zien en horen. Vandaar de naam.
Deze   website   werkt   het   beste   met   webbrowser   Google   Chrome.   Geluidsbestanden   en   inloggen   op   de   ledenpagina   werken   mogelijk   niet   via   andere   browsers.      Download   hier gratis Google Chrome.
vocaal ensemble La Grenouille
La    Grenouille    is    een    jong,    maar    snel    groeiend    kamerkoor    dat    elke woensdagavond   repeteert.   Het   doel   van   La   Grenouille   is   een   zo   hoog mogelijke   kwaliteit   te   bereiken   als   voor   een   amateurgezelschap   maar mogelijk   is.   Zingen   met   ambitie   dus!   Van   de   zangers   wordt   verwacht   zelf de   muziek   in   te   studeren.   Zo   kan   de   dirigent   tijdens   de   repetities   al   snel werken   aan   de   samenklank   van   de   zangers   en   toewerken   naar   een   mooi concert. Het   maximum   aantal   zangers   is   26,   waarbij   wordt   gestreefd   naar   een evenwichtige   verhouding   tussen   de   6   stemgroepen   (sopraan   1   en   2,   alt   1 en 2, tenor, bariton/bas). La    Grenouille:    op    de    plaats    en    het    moment    waarop    het    initiatief genomen   werd   tot   de   vorming   van   dit   koor,   juist   toen   liet   een   kikker   zich voor   het   eerst   na   een   lange   koude   winter   weer   zien   en   horen.   Vandaar   de naam.
Deze   website   werkt   het   beste   met   webbrowser   Google Chrome.      Geluidsbestanden      en      inloggen      op      de ledenpagina   werken   mogelijk   niet   via   andere   browsers.     Download hier gratis Google Chrome.
vocaal ensemble La Grenouille